Tæppe (poliamid)

Fletco tæppet er fremstillet specielt til anvendelse på steder, hvor de er udsat for stor brugspåvirkning. For at bibeholde tæppernes udseende og forlænge deres levetid beder vi Dem venligst følge denne rengøringsvejledning.

Daglig rengøring

Undgå tilsmudsning med en rengøringszone. Den har stor sugeevne og er specielt konstrueret til at tage snavset, så Deres gulvbelægning skånes, og rengøringsomkostningerne reduceres samtidig. Rengøringszonen placeres ved indgangspartierne, mellem produktion og kontorer, mellem køkken og restaurant samt ved og i elevatorer. For at opnå maksimalt udbytte af Deres rengøringszone bør denne have en størrelse på mindst 2-3 meter. Støvsug rengøringszonerne ofte og rens med jævne mellemrum. Stærkt trafikerede områder som f.eks. indgangspartier og gangareler samt lokaler, hvor der færdes mange personer, bør støvsuges dagligt. Mindre befærdede lokaler støvsuges 1-2 gange ugentligt efter behov.

Til støvsugning anbefales en kraftig støvsuger påmonteret motormundstykke med roterende børster, eller børstestøvsuger med fastmonterede, roterende børster.


Pletrensning

Tæppet efterses dagligt for pletter. Pletter, der fremkommer efter vand (kalkudfældninger) fjernes med 25% edikkesyre, 1 del til 15-20 dele vand. Pletter bestående af vådt jord eller sand kan støvsuges væk, når tæppet er tørt. De fleste øvrige pletter kan fjernes med en blanding af 96% vand og 4% salmiakspiritus. Pletten bearbejdes fra yderkant mod midten med rene klude. Tilbageværende pletter behandles som følger:

Sukker- og stivelsesholdige pletter:
Fjernes med en opløsning af et alkalisk grundrengøringsmiddel uden fedtsyreindhold i en opløsning efter producentens forskrifter.

Olie- og fedtholdige pletter:
Fjernes med opløsningsmiddel som f.eks. clorethene eller fransk-terpentin, som ikke indeholder mineralsk olie. Opløsningsmidlet anvendes koncentreret, til pletten er væk. Til fjernelse af tyggegummi anvendes et specielt "frysetørringsmiddel".


Grundrengøring

Som hovedregel bør tæppet grundrenses 1-2 gange årligt. Mindre trafikerede områder max. hvert andet år. Følgende fremgangsmåde bør anvendes:

Stor tilsmudnings

A: Tæppet støvsuges, og pletter fjernes som ovenfor anført.

B: Tæppet opskures med skuremaskine med nylonrondel under tilførsel af opløsning af et alkalisk grundrengøringsmiddel uden fedtsyreindhold.

C: Tæppet gennemskylles med sprayekstraktionsmaskine, indtil returvandet er rent og frit for skum og sæbe. Efter tørring (ca.6-12 timer) støvsuges tæppet grundigt.

Mindre tilsmusning

På mindre tilsmudsede områder kan grundrengøring foretages uden opskuring. I disse tilfælde tilføres rengøringsmidlet i første hold vand i sprayekstraktionsmaskinen. Derefter gennemskylles med rent vand. Denne fremgangsmåde kan også anvendes ved mellemrengøring, f.eks. ved indgangspartier.

NB: Både ved pletfjerning og ved grundrengøring frarådes på det kraftigste anvendelsen af såkaldt "tæppeshampoo".

bubble