Vinyl / laminat

Stop gulvets tilsmudsning ved entredøren. Sandkorn og snavs under sko og støvler skader gulvet, brug derfor en effektiv dørmåtte lige inden for døren og om muligt en skraberist eller dørmåtte uden for døren. Tunge møbler, komfur, køleskab, opvaskemaskine og lign. skal flyttes med forsigtighed, da der ellers kan opstå varig skade i vinyl- og laminatoverfladen. For at beskytte gulvet mod friktionsmærker og ridser bør ben på borde og stole være forsynet med filtdupper eller lign.

Hvis samlinger i vinylen ikke er trådsvejsede, skal vinylgulvet vaskes med en hårdt opvredet klud. I områder, hvor det er nødvendigt med vådrengøring i større omfang, anbefales det, at samlinger i vinylgulve svejses sammen. I badeværelser og lign. rum med stor fugt- og vandpåvirkning stiller byggeloven krav om, at samlinger i gulve og vægbeklædninger af vinyl skal udføres med svejste samlinger.

Obs! Gummidupper på møbler, visse typer gummisko og gummihjul på fx barnevogne, kan ved længere tids henstilling give varige pletter på vinyl- og laminatgulve.

Pas på! Vinyl tager skade af benzen, toulen, chlorkulstof (tri og tetra), cellulosefortynder, neglelakfjerner, bonevoks og kraftigt skuremiddel.


Grundrengøring

Hvis den løbende rengøring ikke længere giver et tilfredsstillende resultat, kan gulvet vaskes med lunkent vand tilsat et grundrengøringsmiddel. Skur overfladen med en skurebørste eller en fin skuresvamp og vask efter med rent lunkent vand. Inden den løbende rengøring genoptages, vaskes gulvet med lunkent vand tilsat et vaskeplejemiddel.

Obs! Pletter fra sprit- og kuglepenne, skosværte, ketchup, farvekridt, snavsede olier og fedtstoffer, tjære, asfalt, gummihjul og visse gummisåler kan vandre ned i vinylen / laminatet og give varige misfarvninger. Pletter af nævnte type bør derfor omgående fjernes.


Rengøring

Den løbende rengøring af vinylgulve foretages ved støvsugning med børste mundstykke, blød kost eller tør moppe. Efter behov vaskes gulvet med lunkent vand tilsat et vaskeplejemiddel, der sammen med rengøringsvandets normale indhold af kalk, vil danne en beskyttende og plejende film på gulvets overflade.

Ved gulve af skridsikkert vinyl anbefales det at benytte et universelt rengøringsmiddel i vandet, for at undgå at gulvets skridsikre virkning nedsættes. Gulvet vaskes efter med rent vand. Særligt belastede vinylgulve kan efter en grundrengøring behandles med et vaskeplejemiddel med voks eller polymer. Derved tilføres overfladen et beskyttelseslag, som letter den løbende rengøringen, og beskytter gulvets overflade.

Obs! Vinylgulve med polyurethanforstærket overflade må kun rengøres med neutrale rengøringsmidler og bør aldrig påføres polish.

bubble